ΟΤΕ
Ημερομηνία δημοσίευσης 05/03/2010

Ο Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος (ΟΤΕ A.E.) www.ote.gr είναι ο μεγαλύτερος τηλεπικοινωνιακός πάροχος στην Ελλάδα, ενώ μαζί με τις θυγατρικές του αποτελεί σήμερα έναν από τους κορυφαίους τηλεπικοινωνιακούς oμίλους στην Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Ο ΟΤΕ είναι μία από τις πέντε μεγαλύτερες εταιρείες στο Χρηματιστήριο Αθηνών σύμφωνα με την κεφαλαιοποίηση, ενώ οι μετοχές του διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου.

Όραμα του ομίλου ΟΤΕ είναι να προσφέρει ολοκληρωμένες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου έτσι ώστε να αποτελεί την πρώτη επιλογή των πελατών στην Ελλάδα και τη Ν.Α Ευρώπη, καθώς και να ενεργεί ως "υπεύθυνος πολίτης", έτσι ώστε η παρουσία και η δράση του να προσθέτουν αξία σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη στις χώρες όπου δραστηριοποιείται.

Ο ΟΤΕ, με στόχο την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών, δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα σε θέματα ποιότητας. Τόσο σε επίπεδο εσωτερικής λειτουργίας με πιστοποιήσεις συμμόρφωσης σε Πρότυπα Ποιότητας, όσο και σε επίπεδο υπηρεσιών που παρέχει στους πελάτες του, με τον υπολογισμό και τη συστηματική παρακολούθηση βασικών Δεικτών Ποιότητας Υπηρεσιών.