Επικοινωνία
Ημερομηνία δημοσίευσης 03/12/2009

Στοιχεία επικοινωνίας με το healthpages.gr:

E-mail: info@kafkas-publications.com

Στοιχεία επικοινωνίας για τις Φωνητικές Πύλες ΟΤΕ (1535 και 1515):

E-mail: healthpages@ote.gr

Τηλέφωνο: 801 801 1535 (8:00 - 16:00)