Ηλεκτρομυογράφημα
Ημερομηνία δημοσίευσης 03/12/2009

Το ηλεκτρομυογράφημα είναι μία εξέταση κατά την οποία χρησιμοποιούνται ηλεκτρόδια με σκοπό να καταγράψουν την ηλεκτρική δραστηριότητα σε συγκεκριμένους μυς κατά την ανάπαυση και κατά τη σύσπασή τoυς κατά τη διάρκεια των κινήσεων.

Ο εξεταζόμενος είτε βρίσκεται σε καθιστή θέση είτε είναι ξαπλωμένος ανάλογα με το μυ που θα εξεταστεί. Κάτω από το σώμα του τοποθετείται μία μεταλλική πλάκα που χρησιμοποιείται σαν ηλεκτρόδιο αναφοράς. Το δέρμα πάνω από το μυ που πρόκειται να εξεταστεί καθαρίζεται με αντισηπτικό και ένα μικρό ηλεκτρόδιο που έχει τη μορφή βελόνας εισάγεται σε αυτόν. Ένα ηλεκτρόδιο αναφοράς εισάγεται κάτω από το δέρμα σε κοντινή περιοχή. Τα ηλεκτρόδια αρχικά καταγράφουν την ηλεκτρική δραστηριότητα όταν ο μυς είναι σε ηρεμία. Στη συνέχεια ζητείται από τον εξεταζόμενο να συσπάσει τον υπό εξέταση μυ με σταδιακά αυξανόμενη δύναμη. Τα ηλεκτρόδια μεταδίδουν τις πληροφορίες αυτές σε ένα μηχάνημα που παρέχει μία γραφική αναπαράσταση της ηλεκτρικής δραστηριότητας των μυών.

Στόχος της εξέτασης είναι να βοηθήσει στη διάγνωση διαφόρων παθήσεων όπως είναι οι πρωτοπαθείς μυϊκές διαταραχές (π.χ. μυϊκή δυστροφία), οι νευροεκφυλιστικές διαταραχές (π.χ. μυατροφική πλευρική σκλήρυνση) και οι νευρομυϊκές διαταραχές (π.χ. μυασθένεια Gravis).