Σπινθηρογράφημα νεφρών
Ημερομηνία δημοσίευσης 02/07/2010

To σπινθηρογράφημα νεφρών διακρίνεται σε δύο είδη ανάλογα με το είδος της εξέτασης που πρόκειται να γίνει. Υπάρχει το δυναμικό σπινθηρογράφημα, το οποίο γίνεται αμέσως μετά τη χορήγηση του ραδιοφαρμάκου και δίνει πληροφορίες για την αιμάτωση και τη λειτουργία των νεφρών, και το στατικό σπινθηρογράφημα, το οποίο πραγματοποιείται λίγες ώρες μετά τη χορήγηση του ραδιοφαρμάκου και χρησιμοποιείται για να ελέγξει την ανατομία και τη λειτουργία των νεφρών.

Και στις δύο περιπτώσεις το ραδιοφάρμακο που χορηγείται είναι το Τεχνήτιο, το οποίο φτάνει στους νεφρούς με την κυκλοφορία του αίματος. Στη συνέχεια, με τη βοήθεια μιας ειδικής κάμερας (γ-κάμερα) ανιχνεύεται η κατανομή του ραδιοφαρμάκου στους νεφρούς και οι πληροφορίες καταγράφονται και επεξεργάζονται από ηλεκτρονικό υπολογιστή.

Αποτελεί μια ανώδυνη και ασφαλή εξέταση αφού οι ποσότητες ραδιοφαρμάκου που χρησιμοποιούνται είναι τόσες ώστε να επιτευχθεί η μικρότερη έκθεση του εξεταζoμένου στην ακτινοβολία.