Σπινθηρογράφημα θυρεοειδούς
Ημερομηνία δημοσίευσης 02/07/2010

Το σπινθηρογράφημα θυρεοειδούς είναι εξέταση η οποία πραγματοποιείται για την απεικόνιση του θυρεοειδούς αδένα και την ανίχνευση μεταβολών στη μορφολογία του όπως είναι οι όζοι. Η εξέταση πραγματοποιείται μετά τη χορήγηση ραδιενεργού ιωδίου ή τεχνητίου από το στόμα. Στη συνέχεια, με τη βοήθεια μιας ειδικής κάμερας (γ-κάμερα) ανιχνεύεται η κατανομή του ραδιοφαρμάκου στο θυρεοειδή αδένα και οι πληροφορίες καταγράφονται και επεξεργάζονται από ηλεκτρονικό υπολογιστή.

Το σπινθηρογράφημα του θυρεοειδούς παρέχει πολύτιμες πληροφορίες για τη λειτουργία του αδένα καθώς και για το αν ο όζος που παρατηρείται είναι καλοήθης (θερμός) ή κακοήθης (ψυχρός). Αποτελεί μια ανώδυνη και ασφαλή εξέταση αφού οι ποσότητες ραδιοφαρμάκου που χρησιμοποιούνται είναι τόσες ώστε να επιτευχθεί η μικρότερη έκθεση του εξεταζομένου στην ακτινοβολία.