Your Flash player is missing or outdated.
Your Flash player is missing or outdated.
Your Flash player is missing or outdated.

Όροι & προϋποθέσεις χρήσης
Ημερομηνία δημοσίευσης 03/12/2009

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Οι εταιρείες ΟΤΕ ΑΕ και ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΥΚΑΣ ΕΠΕ (εφ’ εξής: «δικαιούχοι» ) διατηρούν το Portal Υγείας ΟΤΕ «www.healthpages.gr» (εφ’ εξής: «portal www.healthpages.gr» ή «διαδικτυακός τόπος www.healthpages.gr») για την προσωπική ενημέρωση και πληροφόρηση των επισκεπτών / χρηστών. Με την είσοδο στο portal www.healthpages.gr και τη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας, οι επισκέπτες / χρήστες αποδέχονται ανεπιφύλακτα και χωρίς περιορισμούς τους Όρους & Προϋποθέσεις Χρήσης (εφ’ εξής: «ΟΠΧ»). Η πλοήγηση στις επιμέρους σελίδες του παρόντος portal www.healthpages.gr και η χρήση αυτών προϋποθέτει ότι οι επισκέπτες/ χρήστες έχουν λάβει γνώση των ΟΠΧ, ότι τους έχουν διαβάσει, κατανοήσει και αποδεχτεί πλήρως και ότι αναγνωρίζουν ότι δεσμεύονται από αυτούς. Εάν οι επισκέπτες/ χρήστες δεν επιθυμούν να δεσμευτούν από τους παρόντες ΟΠΧ, οφείλουν να μη χρησιμοποιούν τον παρόντα διαδικτυακό τόπο www.healthpages.gr .

Χρησιμοποιώντας τον παρόντα διαδικτυακό τόπο www.healthpages.gr, οι επισκέπτες/ χρήστες παρέχουν τη ρητή συγκατάθεσή τους για τη συλλογή και τη χρήση των πληροφοριών όπως ορίζονται από τους παρόντες ΟΠΧ.

ΣΥΛΛΟΓΗ, ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Διαχειριστές των πληροφοριών που εμφανίζονται στο portal www.healthpages.gr είναι οι ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΥΚΑΣ ΕΠΕ. Οι ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΥΚΑΣ ΕΠΕ, χωρίς να εγγυώνται και, συνεπώς, να ευθύνονται, καταβάλλουν τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου του δικτυακού τόπου να διέπονται από τη μέγιστη ακρίβεια, σαφήνεια, πληρότητα και διαθεσιμότητα. Παρά τις προσπάθειες, είναι πιθανή η ύπαρξη κάποιων ανακριβειών. Ειδικότερα, oι δικαιούχοι του portal, οι συνεργάτες, συντάκτες, υπάλληλοι και προμηθευτές αυτών δεν μπορούν να εγγυηθούν :

 1. για την ακρίβεια, αξιοπιστία, πληρότητα, εγκυρότητα, ορθότητα, ή την επικαιρότητα του περιεχομένου, του λογισμικού, των κειμένων, των γραφικών, των υπερσυνδέσμων, ή των επικοινωνιών που παρέχονται από ή δια μέσου της Ιστοσελίδας ή του portal.
 2. Την εναρμόνιση με τις Κυβερνητικές Διατάξεις, για θέματα που αφορούν σε χορήγηση φαρμάκων

Συνεπώς, οι ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΥΚΑΣ ΕΠΕ δε φέρουν οιασδήποτε φύσης ευθύνη εάν οι παρεχόμενες στο δικτυακό αυτό τόπο πληροφορίες ή οι προτάσεις/απόψεις που εμφανίζονται στο δικτυακό τόπο δεν είναι ακριβείς, πλήρεις ή επίκαιρες. Η χρήση του portal www.healthpages.gr και, ειδικότερα, η χρήση των πληροφοριών/προτάσεων που περιλαμβάνονται στο δικτυακό αυτό τόπο γίνεται αποκλειστικά με ευθύνη των επισκεπτών/χρηστών, οι οποίοι αποδέχονται ότι οι πληροφορίες προσφέρονται ως έχουν ΧΩΡΙΣ ΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΗ.

Οι ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΥΚΑΣ ΕΠΕ διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιούν οποτεδήποτε το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου www.healthpages.gr και να διακόψουν το σύνολο ή μέρος αυτού χωρίς προειδοποίηση κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ/ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

Το portal www.healthpages.gr μπορεί κατά καιρούς να περιέχει πληροφορίες σχετικές με διάφορες ιατρικές καταστάσεις καθώς και τη θεραπεία τους. Αν πάσχετε από κάποια ασθένεια, σάς συνιστούμε να συμβουλευτείτε αμέσως τον γιατρό σας. Το περιεχόμενο του portal www.healthpages.gr, όπως τα κείμενα, τα γραφικά, οι εικόνες και οι πληροφορίες που παρουσιάζονται από τους συντάκτες του και πραγματεύονται θέματα υγείας, αλλά και οποιοδήποτε άλλο υλικό συμπεριλαμβάνεται στην Ιστοσελίδα («περιεχόμενο»), χρησιμοποιείται με μοναδικό σκοπό την ενημέρωση του κοινού. Σε καμία περίπτωση οι πληροφορίες που παρέχονται δεν μπορούν να υποκαταστήσουν την προσωπική επαφή του ασθενούς με τον γιατρό (ή άλλο λειτουργό της Υγείας), που αποτελεί την πεμπτουσία της Ιατρικής Πράξης, ούτε έχει σκοπό να υποκαταστήσει την επαγγελματική ιατρική συμβουλή, διάγνωση ή θεραπεία.

Προτρέπονται οι επισκέπτες/χρήστες να μην παραβλέψουν ιατρική συμβουλή ή/και να μην αναβάλλουν να ρωτήσουν τη γνώμη του ειδικευμένου ιατρού εξαιτίας κάποιου άρθρου που διάβασαν στο portal www.healthpages.gr. Οι επισκέπτες/χρήστες προτρέπονται επίσης να ζητούν πάντα τις συμβουλές των εξειδικευμένων ιατρών τους ή άλλου εξειδικευμένου προσωπικού για οτιδήποτε αφορά σε οποιαδήποτε πάθηση. Σε περίπτωση έκτακτης ιατρικής ανάγκης συστήνεται οι επισκέπτες/χρήστες να επικοινωνήσουν άμεσα με το γιατρό τους ή με το ΕΚΑΒ (τηλ. 166). Το portal www.healthpages.gr δεν συστήνει ή προτρέπει σε συγκεκριμένες εξετάσεις, ιατρούς, προϊόντα, διεργασίες, γνώμες ή άλλες πληροφορίες που μπορεί να αναφέρονται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο www.healthpages.gr.

Εάν κάποιος επισκέπτης/χρήστης του παρόντος portal www.healthpages.gr βασιστεί σε οποιαδήποτε πληροφορία που παρέχεται από το portal www.healthpages.gr, αυτό γίνεται με προσωπική και αποκλειστική του ευθύνη.

Η ιστοσελίδα μπορεί να περιέχει ιατρικά θέματα ή θέματα υγείας αμιγώς σεξουαλικά. Στην περίπτωση που θεωρήσετε τα θέματα αυτά προσβλητικά, υπάρχει πιθανότητα να μην θελήσετε να χρησιμοποιήσετε την Ιστοσελίδα μας.

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΕ NEWSLETTERS

Εφόσον ο επισκέπτης/χρήστης επιθυμεί να εγγραφεί στην/στις υπηρεσία/ες του δικτυακού τόπου www.healthpages.gr συμφωνεί να:

 1. παρέχει αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που του ζητούνται από το www.healthpages.gr στις σχετικές αιτήσεις για πρόσβαση στα περιεχόμενα/ υπηρεσίες του, (ενδεικτικά : ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail), φύλο) και
 2. διατηρεί και επιμελώς ενημερώνει τα στοιχεία εγγραφής του ώστε να διατηρούνται αληθή, ακριβή, έγκυρα, ενημερωμένα και πλήρη.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Πνευματική ιδιοκτησία - Άδεια Χρήσης Περιεχομένου και Υπηρεσιών

Όλα τα περιεχόμενα του παρόντος διαδικτυακού τόπου www.healthpages.gr - είτε τμηματικά είτε σαν σύνολο - όπως και τα προγράμματα και άλλα πνευματικά προϊόντα που έχουν εισαχθεί ή θα εισαχθούν στον παρόντα διαδικτυακό τόπο www.healthpages.gr και οποιεσδήποτε αναπαραγωγές οιουδήποτε από τα προαναφερθέντα (εφ’ εξής "πνευματικά προϊόντα") αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία των δικαιούχων ή/και των συνεργαζόμενων με αυτούς εταιρείες και τρίτους και προστατεύονται από ελληνικές, κοινοτικές και διεθνείς διατάξεις των νόμων και συνθηκών περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

Ειδικότερα, οι επισκέπτες/χρήστες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ότι μεταξύ άλλων, το περιεχόμενο του παρόντος διαδικτυακού τόπου www.healthpages.gr, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του δικτυακού τόπου, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών του portal www.healthpages.gr και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου. Οι επισκέπτες/χρήστες αναγνωρίζουν και αποδέχονται επίσης ότι τα εμπορικά σήματα, λογότυπα, τίτλοι και επωνυμίες, πηγαίοι κώδικες του portal www.healthpages.gr και λογισμικά αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία των δικαιούχων και υποχρεούνται να τηρούν τις οικείες διατάξεις του νόμου σχετικές με την προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας και να μην παραβιάζουν οποιοδήποτε δικαίωμα τρίτου σχετικά με την πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία.

Με τους παρόντες όρους, οι δικαιούχοι παραχωρούν στους επισκέπτες/χρήστες του παρόντος διαδικτυακού τόπου www.healthpages.gr, τη μη αποκλειστική και περιορισμένη άδεια να μετακινούνται ελεύθερα στις επιμέρους σελίδες του παρόντος διαδικτυακού τόπου www.healthpages.gr, να «κατεβάζουν» (download) υλικό ή πληροφορίες από αυτές (στο σύνολό τους, τμηματικά ή περιληπτικά), να το αντιγράφουν ή/και να το εκτυπώνουν με την προϋπόθεση ότι το υλικό/πληροφορία δε θα μεταβληθεί, αλλοιωθεί, πωληθεί ή μεταπωληθεί ή χρησιμοποιηθεί με οποιονδήποτε μη νόμιμο τρόπο και επιπλέον θα αναγράφεται υποχρεωτικά η πηγή αυτού. Ενδεικτικά απαγορεύεται ρητά η χρήση, η αναμετάδοση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, διανομή, μετατροπή, επαναχρησιμοποίηση, μετάφραση, έκθεση, εκτέλεση, εκ νέου αποστολή και η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση και με οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς αντίθετους με τους ορισμούς των παρόντων όρων και, εντός και εκτός της ελληνικής επικράτειας χωρίς τη ρητή ή/και γραπτή άδεια των δικαιούχων.

Εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή, για προσωπική και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση και χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής τους από το portal www.healthpages.gr, χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του παρόντος κόμβου και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Το portal www.healthpages.gr διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των στοιχείων σας και δε δύναται να τα μεταβιβάσει σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για κανένα λόγο με την εξαίρεση σχετικών διατάξεων του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.

Ο επισκέπτης / χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με το αρμόδιο τμήμα προκειμένου να διασταυρώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου, την διόρθωση αυτού, την αλλαγή του ή την διαγραφή του.

Το portal www.healthpages.gr είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που εσείς έχετε αποστείλει για λόγους στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών-πληροφοριών του.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

Επισημαίνεται ότι η χρήση του παρόντος portal www.healthpages.gr και του περιεχομένου του, γίνεται αποκλειστικά με δική σας ευθύνη.

  Οι δικαιούχοι του portal, οι συνεργάτες, συντάκτες, υπάλληλοι και προμηθευτές αυτών δε φέρουν καμία ευθύνη:
 1. για τυχόν καθυστερήσεις, αποτυχίες, διακοπές, ή φθορές οποιονδήποτε δεδομένων ή πληροφοριών σχετίζονται με τη χρήση του παρόντος portal www.healthpages.gr.
 2. για τυχόν εμφάνιση «ιών» ή άλλων επιζήμιων κωδικών που διαθέτουν καταστροφικές ιδιότητες είτε πρόκειται για το Δικτυακό της τόπο, είτε για κάποιο άλλο site ή server μέσω των οποίων λαμβάνετε το περιεχόμενο της.
 3. για τυχόν βλάβες ή ζημίες προς οιονδήποτε τρίτο οφειλόμενες από ενδεχόμενες μη νόμιμες ενέργειες των επισκεπτών/χρηστών του portal www.healthpages.gr
 4. για τυχόν διακοπή, βλάβη, έλλειψη ή παράλειψη κατά την παροχή ορισμένης υπηρεσίας του Portal ή της μετάδοσης αυτής,
 5. για τυχόν μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στα προσωπικά στοιχεία του επισκέπτη και την επεξεργασία αυτών.
 6. για το περιεχόμενο των ιστοσελίδων αναφοράς, (links) του portal www.healthpages.gr ή των πηγών που αυτές οδηγούν και που βρίσκονται σε servers που δεν ανήκουν στους δικαιούχους, ούτε βρίσκονται υπό τον έλεγχό τους ή/και για την διαθεσιμότητα πρόσβασης στις ιστοσελίδες αυτές ή για το περιεχόμενο των. Ειδικότερα, οι δικαιούχοι του συγκεκριμένου δικτυακού τόπου δεν οφείλουν να ελέγχουν την διαθεσιμότητα, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων δικτυακών τόπων και ιστοσελίδων, στα οποία παραπέμπει μέσω "links", hyperlinks ή διαφημιστικών banners ο δικτυακός τόπος www.healthpages.gr. Συνεπώς για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη ή χρήση αυτών, ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να απευθυνθεί απευθείας στους αντίστοιχους δικτυακούς τόπους, οι οποίοι και φέρουν ακέραια την ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι το portal www.healthpages.gr ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των δικτυακών τόπων ή ιστοσελίδων, στα οποία παραπέμπει ή σε ό,τι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.
 7. για την πολιτική σχετικά με τα δικαιώματα του επισκέπτη/χρήστη, την προστασία των προσωπικών τους δεδομένων και τους εν γένει όρους χρήσης των σελίδων αναφοράς αυτών.
 8. για την επικοινωνία του επισκέπτη/χρήστη του portal www.healthpages.gr με τους τρίτους παροχείς υπηρεσιών που διαφημίζονται στο συγκεκριμένο δικτυακό τόπο και για την οποιαδήποτε τυχόν εμπορική συναλλαγή που μπορεί να προκύψει από τη μεταξύ τους σχέση.

Οι δικαιούχοι του portal, οι συνεργάτες, συντάκτες, υπάλληλοι και προμηθευτές αυτών δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να θεωρηθούν υπεύθυνοι για οποιεσδήποτε βλάβες, συμπεριλαμβανομένων και χωρίς περιορισμό, συμπτωματικές ή συμπερασματικές ζημίες, τραυματισμούς ή αδικαιολόγητο θάνατο, απώλεια κερδών ή ζημιές που προκλήθηκαν ως αποτέλεσμα:

 1. απώλειας δεδομένων ή διακοπής επιχειρηματικής δραστηριότητας
 2. χρήσης, ή λανθασμένης χρήσης ή την αδυναμία χρήσης της Ιστοσελίδας ή του Περιεχομένου,
 3. μη αξιόπιστου, πλήρους ενημερωμένου, ή/και μη επίκαιρου ή ορθού Περιεχομένου

ΕΥΘΥΝΗ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ/ΧΡΗΣΤΩΝ

Οι επισκέπτες/χρήστες δεσμεύονται ότι θα συμμορφώνονται με τους κανόνες του Ελληνικού Δικαίου και ειδικά με τις διατάξεις της τηλεπικοινωνιακής νομοθεσίας. Σε περίπτωση που κάποιος επισκέπτης/χρήστης προκαλέσει τεχνική βλάβη στο δικτυακό τόπο ή στα συστήματα που μεταδίδουν το δικτυακό τόπο στους επισκέπτες/χρήστες, ευθύνεται για κάθε ζημία που προκύπτει από την εν λόγω βλάβη και αναλαμβάνει οιαδήποτε δαπάνη για την αποκατάσταση της βλάβης.

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Οι ΟΠΧ και οποιαδήποτε άλλη συμφωνία που μπορεί να γίνει μεταξύ των επισκεπτών/ χρηστών και των δικαιούχων σχετικά με ένα προϊόν ή μια υπηρεσία του portal www.healthpages.gr αποτελούν την πλήρη συμφωνία μεταξύ των συμβαλλόμενων πλευρών και αντικαθιστούν κάθε άλλη συμφωνία ή σύμβαση, γραπτή ή προφορική.

Οι δικαιούχοι ενδέχεται να τροποποιήσουν τους ΟΠΧ ανά πάσα στιγμή, χωρίς να προειδοποιήσουν τους επισκέπτες/ χρήστες. Οι τροποποιήσεις αυτές θεωρείται ότι τίθενται σε ισχύ άμεσα με την εμφάνιση τους στο διαδικτυακό τόπο www.healthpages.gr. Με την είσοδο τους στον παρόντα διαδικτυακό τόπο www.healthpages.gr οι επισκέπτες/χρήστες αποδέχονται ανεπιφύλακτα την οποιαδήποτε τροποποίηση των ΟΠΧ που περιέχονται στο παρόν κείμενο. Οι δικαιούχοι συνιστούν στους επισκέπτες/χρήστες να εξετάζουν τακτικά αυτούς τούς ΟΠΧ για οποιεσδήποτε αλλαγές ή τροποποιήσεις σε αυτούς.

Οι παρόντες ΟΠΧ δεν μπορούν να μεταβληθούν ή να τροποποιηθούν από τους επισκέπτες/χρήστες χωρίς την προηγούμενη ρητή ή/και γραπτή συναίνεση των δικαιούχων.

Εάν οποιαδήποτε ρήτρα ή διάταξη που αναφέρεται σε αυτούς τούς ΟΠΧ οριστεί ότι είναι παράνομη, άκυρη ή μη εκτελεστέα υπό τον παρόντα ή μέλλοντα νόμο, οι επισκέπτες/χρήστες κατανοούν και συμφωνούν ότι η ρήτρα ή διάταξη που ορίζεται ως παράνομη, άκυρη ή μη εκτελεστέα θα αφαιρεθεί, χωρίς αυτό να επηρεάσει την ισχύ ή εκτελεστότητα όλων των υπολοίπων ρητρών ή διατάξεων.

Οι επικεφαλίδες που χρησιμοποιήθηκαν στους παρόντες ΟΠΧ τέθηκαν για λόγους εξυπηρέτησης, και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να ερμηνευτούν στενά και κατά συνέπεια να χρησιμοποιηθούν για να αλλοιωθεί ή παρερμηνευθεί το αληθές νόημα του περιεχομένου των όρων και προϋποθέσεων του παρόντος.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Οι παρόντες όροι χρήσης και η χρήση του δικτυακού τόπου www.healthpages.gr καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Αρμόδια για την επίλυση οιασδήποτε διαφοράς ήθελε προκύψει από τη χρήση του δικτυακού τόπου www.healthpages.gr ή σχετικά με την ερμηνεία ή εφαρμογή των παρόντων όρων χρήσης ή εξ αφορμής αυτών είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών.

Your Flash player is missing or outdated.
Your Flash player is missing or outdated.